63-840 Krobia, ul. Jesienna 1 | Rejestracja tel. 691 466 017

LOGOPEDA

Logopeda + -

 

Logopeda sprawdza nie tylko mowę dziecka, lecz także poziom rozumienia poleceń, zachowanie, słuch, zgryz, budowę narządów artykulacyjnych oraz ogólny rozwój pacjenta. W razie konieczności kieruje dziecko na konsultację do odpowiedniego specjalisty (np. foniatry, laryngologa, ortodonty itd.) Jeśli pacjentem jest dziecko zajęcia często prowadzone są w postaci zadań i zabaw, które mają na celu zainteresowanie dziecka i pozwolenie logopedzie na obserwację. Dalej następuje wywiad z rodzicem lub opiekunem – a w przypadku pacjentów dorosłych z pacjentem.
Wizyta u logopedy odbywa się w gabinecie indywidualnie z terapeutą wraz z rodzicem /opiekunem.


Czas trwania: I wizyta 60 minut
Każda kolejna 40 minut

 Neurologopeda + -

 

Neurologopeda pracuje przede wszystkim nad uzyskaniem równowagi mięśniowej obszaru ustno-twarzowego oraz prawidłowej pracy nerwów czaszkowych. Ponadto, podczas wizyty diagnozuje zaburzenia mowy i języka na podstawie specjalistycznych
testów, a następnie zajmuje się ich terapią. Neurologopeda zajmuje się osobami z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym oraz z jego dysfunkcją.


Czas trwania: I wizyta 60 minut
Każda kolejna 40 minut

 Umów termin